Renita Sörensdotter

Renita Sörensdotter

Renita Sörensdotter är fil. dr. i socialantropologi inom genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes avhandling handlade om hemtjänstens organisation och arbetsvillkor utifrån ett genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Nuvarande forskningsområden rör intersektionella perspektiv på arbetsliv, omsorg och sexuell hälsa.