Rickard Jonsson

Rickard Jonsson

 

Rickard Jonsson är forskarassistent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Han har genom etnografiska fältstudier studerat maskulinitet, etnicitet, sexualitet och språkanvändning i ungas skolvardag.