Robert Holmberg

Robert Holmberg

Robert Holmberg är universitetslektor vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Roberts forskning berör förändringsprocesser och implementering inom offentlig verksamhet men även ledarskap och HR-frågor. Han disputerade 2002 på en avhandling om kvalitetsutveckling och är sedan 2009 involverad i en utvärdering av en nationell satsning inom området Stöd till implementering av Nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevård.

Produkter av Robert Holmberg