Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson är professor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse, vid IBF, Uppsala universitet. Han forskar om urbaniserings- och migrationsfrågor och har sedan 1990-talets början ett omfattande författarskap inom områdena urban-, befolknings- och socialgeografi, flyktinginvandring, boendesegregationens drivkrafter och konsekvenser samt politik och planering som rör stadsutveckling och boendemönster. Andersson har lett flera stora forskningsprojekt relaterade till segregations- och integrationsfrågor, bland annat programmet ”Mångfaldens dilemman” - etnisk integration och segregation i staden (finansierat med programanslag från Forte 2009-2015).

Produkter av Roger Andersson