Sangeeta Bagga-Gupta

Sangeeta Bagga-Gupta

Sangeeta Bagga-Gupta är professor i pedagogik med inriktning didaktik vid Örebro universitet och forskningsledare vid Habiliteringens forskningscentrum vid ÖLL. Hennes tvärvetenskapliga forskning fokuserar identitetskategorier (etnicitet, genus, funktionshinder, särskilt döva) och kommunikation (dvs. literacies och flerspråkighet) utifrån vardagslivet och sociohistoriska dimensioner av sociala praktiker såväl i som utanför olika institutionella miljöer.

Produkter av Sangeeta Bagga-Gupta