Sara Esbjörnson

Sara Esbjörnson

Sara Esbjörnson är beteendevetare med en fil.mag. i psykologi och biämne pedagogik. Hon har sin anställning i Herrljunga kommun, som bistånds- och LSS-handläggare, och har arbetat som projektledare i Herrljunga kommun och projektmedarbetare på FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) på Högskolan i Borås. På FoUS har hon bland annat genomfört en brukarkvalitetsundersökning, en förstudie kring kundval och varit med i en utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg). Esbjörnson har skrivit rapporterna ”Så tycker brukarna om äldreomsorgen i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo – 2008 jämfört med 2004” och ”LOV i Sjuhärad. En förstudie kring kundval”. Hon är också medförfattare till rapporten ”Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg – Delrapport 1” och till boken Lagen om valfrihetssystem – en introduktion för professionsutbildningar (2011). På FoUS arbetar Esbjörnson i dag med ett länsövergripande uppdrag att undersöka hur samordnade individuella planer för vuxna med psykisk funktionsnedsättning tillämpas.