Sara Karlsson

Sara Karlsson

Sara Karlsson har en magisterexamen i sociologi och har även läst genusvetenskap, båda vid Umeå universitet. Hon har arbetat som forskningsassistent vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet, och är i dag knuten till forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) vid Uppsala universitet. Karlssons forskningsintresse är att undersöka hur kön konstrueras i olika situationer och sammanhang, gärna med koppling till utbildning, folkhälsa och/eller sexualitet. Tidigare har hon även publicerat en skrift i samarbete med Folkhälsoinstitutet som handlar om mäns sexualitet och reproduktiva hälsa.

Produkter av Sara Karlsson