Satu Heikkinen

Satu Heikkinen

Satu Heikkinen är lektor i sociologi vid Karlstads universitet och forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hon har arbetat med diskursanalytiska ansatser och har bland annat forskat om konstruktioner av
åldersbaserade kategorier. Hennes pågående forskning handlar om äldres rörlighet samt miljörättvisa.

Produkter av Satu Heikkinen