Siw Carlfjord

Siw Carlfjord


Siw Carlfjord är docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap med inriktning mot implementering och arbetar som lektor vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet. Hennes undervisning är främst inriktad mot implementeringsvetenskap, folkhälsovetenskap och forskningsmetodik.

Produkter av Siw Carlfjord