Sofi Fristedt

Sofi Fristedt

Sofi Fristedt är legitimerad arbetsterapeut och har disputerat i arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon har arbetat som arbetsterapeut inom både akutsjukvård och primärvård men framför allt med geriatrisk och neurologisk rehabilitering. Sofis främsta intresseområde inom gerontologi är aktivitetens betydelse för äldres hälsa. Detta var också fokus i hennes avhandling, som handlar om kopplingen mellan mobilitet, delaktighet i aktiviteter utanför hemmet och hälsa på äldre dagar.

Produkter av Sofi Fristedt