Sofia Linderot

Sofia Linderot

Sofia Linderot är socionom, fil. lic. i socialt arbete och universitetsadjunkt vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om familjehemsvård, med särskild inriktning på släktingplaceringar. Sofia undervisar i socialrätt på socionomprogrammet i Lund, men sysslar även med fortbildning för yrkesverksamma inom socialt arbete.