Sofia Persson

Sofia Persson

Sofia Persson är fil.dr och lektor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen omfattar bland annat metodologi, utbildning, professioner och social ojämlikhet. Sofia har en bakgrund som lärare i grundskolan i svenska och samhällsorienterande ämnen. I dag undervisar Sofia i sociologi och även i sociala relationer och samhällskunskap på lärarutbildningen.

Produkter av Sofia Persson