Stefan Lundström

Stefan Lundström

Stefan Lundström är fil. dr i svenska med didaktisk inriktning och lektor vid Luleå tekniska universitet. Han är för närvarande projektledare för forskningsprojektet ”Fiktion och lärande i nya medielandskap”, vilket bland annat studerar
hur ungdomar använder berättande i olika medieformer under sin fritid och i skolan.