Stefan Olsson

Stefan Olsson

Stefan Olsson är professor i finansrätt och föreståndare för Forum För Redovisning vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Han undervisar och forskar bl.a. i redovisningsrätt och har publicerat ett antal böcker och artiklar i detta ämne.

Produkter av Stefan Olsson