Susanna Johansson

Susanna Johansson

Susanna Johansson är fil. dr i rättssociologi och forskare och lärare i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om samverkan mellan människobehandlande organisationer och spänningar mellan socialrätt och straffrätt inom den sociala barnavården. Hon har undervisningserfarenhet från allmän rättssociologi, kriminologiprogrammet samt socionomprogrammet, och undervisar exempelvis på kurser i det sociala arbetets organisering och socialt arbete med barn och unga.