Susanna Larsson Tholén

Susanna Larsson Tholén

Susanna Larsson Tholén är fil.dr i kognitiv ergonomi och forskare i handikappvetenskap vid Örebro universitet. Hon bedriver forskning inom området funktionsnedsättning/funktionshinder och arbetsliv och har särskilt fokus på övergången mellan barn/ungdom och vuxen.

Produkter av Susanna Larsson Tholén