Susanne Bernhardsson

Susanne Bernhardsson

Susanne Bernhardsson är doktorand i ämnet medicinsk vetenskap vid Linköpings universitet. Fokus för hennes avhandling är implementering av evidensbaserade riktlinjer för fysioterapibehandling i primärvård. Hon är även verksam som sjukgymnast och som processledare för riktlinjer för rehabilitering i primärvård i Västra Götalandsregionen.

Produkter av Susanne Bernhardsson