Therese Bäckman

Therese Bäckman

Therese Bäckman är jur. kand. och doktorand i offentlig rätt med inriktning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes avhandling rör tillämpningen av principen om gynnande besluts negativa rättskraft inom området för SoL och LSS. Förutom forskningen undervisar hon huvudsakligen i socialrätt och har erfarenhet av arbete inom social förvaltning.