Tobias Fredlund

Tobias Fredlund

Tobias Fredlund är doktorand i fysikens didaktik vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen är relaterade till olika representationsformer som används inom fysikundervisning och deras betydelse för undervisning och lärande.

Produkter av Tobias Fredlund