Tom Barth

Tom Barth

Tom Barth deltog i den handledningsgrupp vid Hjellestadklinikken i Bergen som under en period 1982–83 leddes av William R. Miller och där MI uppstod. Tom har sedan dess arbetat med och förmedlat MI till andra och är en av de personer som tillämpat MI längst. Tom arbetar numera i egen praktik med behandling, undervisning och handledning i MI.

 

Produkter av Tom Barth