Tommy Svensson

Tommy Svensson

Tommy Svensson är professor i sociologi vid Linköpings universitet. Han har under många år undervisat i sociologisk teori och metod på grund- och forskarutbildningsnivå. Forskningsmässigt har han huvudsakligen arbetat med olika teoretiska, ideologiska och praktiska aspekter av problemområdet psykisk hälsa och sjukdom.

Produkter av Tommy Svensson