Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

 

Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. Disputerade 1994 vid Stockholms universitet på avhandlingen Elitens svängrum. Första kammaren, staten och moderniseringen 1867–1886.

Produkter av Torbjörn Nilsson