Tore Børtveit

Tore Børtveit

Tore Børtveit arbetar numera inom vuxenpsykiatri och i ett OCD-team. Han har vidareutbildning i kognitiv psykoterapi och metakognitiv terapi. Tore arbetar fortsatt med utbildning och handledning i MI, de senaste åren också med produktion av demonstrationsfilmer på uppdrag av ett regionalt kompetenscenter inom missbruksområdet (KoRus-Øst).

Produkter av Tore Børtveit