Tove Harnett

Tove Harnett

Tove Harnett disputerade i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping och arbetade vid denna boks tillkomst vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping. I dag är hon verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet. Toves forskningsintressen handlar bland annat om de äldres möjlighet till makt och inflytande i sin vardag samt om socialpolitiska aspekter på äldreomsorg.

Produkter av Tove Harnett