Ulf Kvist

Ulf Kvist

Ulf Kvist är läkare och sjukhusdirektör vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Han var en av personerna som skapade förutsättningar för inrättandet av forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård.