Ulf  Nytell

Ulf Nytell

Ulf Nytell är fil.dr och utbildningschef för rektorsprogrammet vid Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola, Örebro universitet. Han disputerade på en avhandling om rektorer med titeln Styra eller styras. Nuvarande forskningsinriktning är skolledare och IT-utveckling samt skolledare och skolinspektion. Ulf ansvarade under många år för Skolledarhögskolan, Uppsala universitet.