Ulla-Britt Wennerström

Ulla-Britt Wennerström

Ulla-Britt Wennerström är fil.dr och lektor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund som samhällskunskapslärare i gymnasieskolan och disputerade 2003 på avhandlingsstudien Den kvinnliga klassresan. Ulla-Britts forskningsintressen rör klass, kön, social ojämlikhet och trygghetsfrågor i staden. Hon bedriver undervisning i sociologi på flera nivåer, inklusive inom lärarutbildningen.

Produkter av Ulla-Britt Wennerström