Unni Å Lindström

Unni Å Lindström

Unni Å. Lindström är specialsjuksköterska i psykiatrisk vård och doktor i hälsovetenskaper. Hon arbetar som professor i klinisk vårdvetenskap vid Åbo Akademi, Finland, där hon har utvecklat ämnet som en akademisk disciplin med förankring i den caring-tradition som Katie Eriksson skapat. För Lindström är den kliniska vårdvetenskapliga grundforskningen, där begrepps- och substansutveckling utgör grunden för den tillämpade och kontextuella forskningen, central.