Urban Markström

Urban Markström

Urban Markström är fil. dr och docent i socialt arbete. Han är verksam vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, och bedriver forskning om policy, organisation och arbetssätt inom det socialpsykiatriska området.

 

 

 

Produkter av Urban Markström