Veronica Löfgren

Veronica Löfgren

 

Veronica Lövgren är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Hennes forskningsprojekt är också kopplat till Centrum för handikappvetenskap och är inriktat på frågor om identitet och sociala kategoriseringar som funktionshinder, kön och ålder/åldrande.
 

Produkter av Veronica Löfgren