Vesa Leppänen

Vesa Leppänen

Vesa Leppänen är docent i sociologi vid Lunds universitet. Hans forskning berör sjuksköterskor inom primärvården, sjuksköterskors telefonrådgivning, vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen, hushållsarbetare och butiksanställda. Leppänen har även skrivit om så kallat besvärliga kundbeteenden. I ett pågående projekt utforskar han en innovationsgrupp där deltagarna består av anställda i en större dagligvarubutik.

Produkter av Vesa Leppänen