Viveca Selander

Viveca Selander

Viveca Selander är doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt handlar om att vara förälder med personlig assistans ur den funktionshindrade förälderns och de anhörigas perspektiv.