Werner Schirmer

Werner Schirmer

Werner Schirmer är docent i sociologi vid Uppsala universitet. Hans forskning om respekt, prioriteringar i sjukvården och politisk styrning har publicerats i en rad internationella sociologiska tidskrifter. Hans nuvarande forskning rör utvecklingen av en konstruktivistisk teori om sociala problem och om relationen mellan teori och praktik i socialt arbete.

Produkter av Werner Schirmer