Ylva Benderix

Ylva Benderix

Ylva Benderix är legitimerad psykiatrisjuksköterska, legitimerad psykoterapeut och doktor i vårdvetenskap. Hon är lektor på Linnéuniversitetet i Växjö där hon undervisar om familjers erfarenheter av att ha barn med psykisk ohälsa samt undervisar och forskar om missbruks- och beroendevård med fokus på patienters/brukares perspektiv.
Ylva är även kliniskt verksam som handledare, dels för personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, dels för personal som arbetar med vuxna med allvarlig psykisk ohälsa och beroendeproblem.

Produkter av Ylva Benderix