CordaNova delkurs 1-4, elevwebb, individlicens 12 mån

CordaNova delkurs 1-4, elevwebb, individlicens 12 mån

Av Gleerups
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och fyllt på med nytt material samt anpassat upplägget för att passa respektive delkurs. Serien består av tryckta elevböcker, övningshäften samt kompletterande elev- och lärarwebbar.

CordaNova delkurs 1-4, elevwebb är elevens komplement till de tryckta böckerna CordaNova delkurs 1-4 samt föregångaren  Corda 1-3 . I elevwebben finns filmer med teorigenomgångar till avsnitten i boken, samt interaktiva övningar och tester där eleven kan testa sina kunskaper. I webben finns en översikt över elevens resultat, och även du som lärare har en översikt av resultaten i lärarwebben. Här finns även ett separat avsnitt i programmering. Elevwebben ger ett bra stöd för elever som studerar helt eller delvis på egen hand. Eftersom komplementet till samtliga böcker i CordaNova- och Cordaserien finns i samma webb är det enkelt för elever att gå tillbaka till tidigare böckers innehåll, även när man inte längre har tillgång till pappersboken.

CordaNova delkurs 1-4, elevwebb i korthet:
• elevens komplement till de tryckta böckerna
• filmer med teorigenomgångar, interaktiva övningar och tester
• bra stöd för elever som studerar helt eller delvis på egen hand

  • Artikelnr: 40679321
CordaNova - Matematik för Grundläggande vuxenutbildning

CordaNova matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften.

Mer om serien