CordaNova delkurs 1-4, elevwebb, individlicens 12 mån

CordaNova delkurs 1-4, elevwebb, individlicens 12 mån

Av Gleerups
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och fyllt på med nytt material samt anpassat upplägget för att passa respektive delkurs. Serien består av tryckta elevböcker, övningshäften samt kompletterande elev- och lärarwebbar.

CordaNova delkurs 1-4, elevwebb är elevens komplement till de tryckta böckerna CordaNova delkurs 1-4 samt föregångaren  Corda 1-3 . I elevwebben finns filmer med teorigenomgångar till avsnitten i boken, samt interaktiva övningar och tester där eleven kan testa sina kunskaper. I webben finns en översikt över elevens resultat, och även du som lärare har en översikt av resultaten i lärarwebben. Här finns även ett separat avsnitt i programmering. Elevwebben ger ett bra stöd för elever som studerar helt eller delvis på egen hand. Eftersom komplementet till samtliga böcker i CordaNova- och Cordaserien finns i samma webb är det enkelt för elever att gå tillbaka till tidigare böckers innehåll, även när man inte längre har tillgång till pappersboken.

CordaNova delkurs 1-4, elevwebb i korthet:
• elevens komplement till de tryckta böckerna
• filmer med teorigenomgångar, interaktiva övningar och tester
• bra stöd för elever som studerar helt eller delvis på egen hand

 • Artikelnr: 40679321
Om serien
CordaNova - Matematik för Grundläggande vuxenutbildning

CordaNova matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften.

CordaNova för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning

 • Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska
 • Utvecklar den grundläggande begreppsförståelsen
 • Uppgifter inriktade på att utveckla förmågan till resonemang och kommunikation
 • Två övningshäften till delkurs 1 respektive 2 för de elever som behöver extra träning 
 • Kompletterande elev- och lärarwebbar med filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt, delkursprov och mycket annat

Ändrade kursplaner!

Den 1 januari 2022 börjar de ändrade kursplanerna för matematik på grundläggande nivå att gälla. Dessa innehåller inte några väsentliga förändringar utöver ett nytt, förenklat betygssystem. CordaNova anpassas med uppdaterade citat från kursplanen i de tryckta läromedlen och nya delkursprov i lärarwebben. 

De viktigaste momenten – sammanfattat per delkurs

CordaNova delkurs 1:

 • Siffror och tal – hur man skriver och utläser små och naturliga tal
 • Likheter och olikheter – rangordning av tal
 • Tolkning av enkla bråk
 • De fyra räknesätten i enkla fall med uppställningar och överslagsräkning
 • Tid och tidmätning
 • De vanligaste enheterna för sträcka – användning av linjal
 • Tallinjen och tillämpningar med enkla diagram

CordaNova delkurs 2:

 • Tillämpningar med de fyra räknesätten i problemlösning – modeller för redovisning av lösningar
 • De vanligaste prefixen i kombination med enheten meter och gram
 • Bråkbegreppet i anslutning till uppbyggnad av decimalsystemet
 • Vinklar och beskrivningar av de vanligaste geometriska figurerna
 • Tolkning av skala
 • Koordinatsystemet och konstruktion av enkla diagram
 • Procentbegreppet med koppling till tolkning av cirkeldiagram

CordaNova delkurs 3:

 • Talsystemets uppbyggnad – positionssystemet för tal i decimalform
 • Grundläggande räkneregler vid bråkräkning
 • Införandet av negativa tal – addition och subtraktion
 • Grundläggande algebra – variabelbegreppet, formler, lösning av enkla ekvationer
 • Omkrets och area för de vanligaste plana geometriska figurerna
 • Enkla beräkningar med skala
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median i enkla tillämpningar
 • Proportionalitet och grafisk tolkning av proportionella samband
 • Begreppet sannolikhet i kombination med enkla fall med kombinatorik
 • Genomgående uppföljning av olika strategier för problemlösning

CordaNova delkurs 4:

 • Talsystemets utveckling från naturliga till reella tal
 • Fullständig behandling av räkneregler för bråk och negativa tal 
 • Potenser, grundpotensform samt index
 • Procenträkning med förändringsfaktor
 • Geometrin utvidgas till att även omfatta bland annat volym för de vanligaste rymdfigurerna, area- och volymskala samt likformighet
 • Utvidgning av algebra och ekvationslösning
 • Funktionsbegreppet och räta linjens ekvation
 • Utvidgning av statistik och sannolikhetsläran med bland annat tolkningar av läges- och spridningsmått i samband med statistiska undersökningar 

Kompletterande elev- och lärarwebbar

Elev- och lärarwebbar är digitala komplement till de tryckta böckerna. Här hittar du delkursprov, filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt och mycket mer.