Fritids- och friskvårdsverksamhet, digital elevlic, 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Fritids- och friskvårdsverksamheter är ett heltäckande digitalt läromedel till kursen med samma namn. 

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Fritids- och friskvårdsverksamheter får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt.
Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
•    Vilka fritids- och friskvårdsverksamheter finns där du bor?
•    Vet du vem som äger verksamheterna, vilka lagar som styr deras innehåll och hur de finansieras?
•    Skulle det passa dig att arbeta inom fritids- eller friskvårdssektorn?

Interaktivt och multimodalt 
Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, självrättande frågor och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.
 

  • Artikelnr: 51108124