Psykologi 1, lärarhandledning
Prova

Psykologi 1, lärarhandledning

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn på både Vård-och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Psykologi 1 tar upp varierande teman: Teorier kring psykologi och förklarar de på ett lättillgängligt sätt. Redogör för självbilder och verklighetsuppfattning och hur de skapas och påverkas. Psykologi 1 visar även hur psykologin har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar.

Psykologi 1, Lärarhandledning ger dig möjlighet att individualisera undervisningen. Här finns lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, förslag på uppgifter som kan användas i klassrummet, kopieringsunderlag och frågor på texten som kan användas som studiehjälp eller vid läxförhör.

Psykologi 1, Lärarhandledning i korthet:
• underlättar och sparar tid för dig vid planerings- och bedömningsarbetet
• innehåller ett gediget lärarmaterial som breddar och fördjupar din undervisning

  • Artikelnr: 40678065
  • Sidor: 53
  • Upplaga: 1.6
  • Utgivningsår: 2013
Psykologi 1

Psykologi 1 – för barn- och fritid och vård- och omsorg

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn som ges på både barn- och fritidsprogrammet och inom vård- och omsorgsutbildningen. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel samt lärarhandledning.

Mer om serien