Pedagogiska teorier och praktiker, elevlicens, 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Pedagogiska teorier och praktiker är ett heltäckande digitalt läromedel till kursen med samma namn. 

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Pedagogiska teorier och praktiker får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt.
 Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
•    Vilka är grundtankarna i Vygotskijs pedagogiska teorier? 
•    Hur arbetar man i en Montessoriskola? 
•    Vad bör man tänka på när man utformar miljön i förskolan? 
•    Vilken betydelse har bemötande i den pedagogiska verksamheten?

Interaktivt och multimodalt 
Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, självrättande frågor och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.
 

  • Artikelnr: 51107882