Skapande verksamhet, elevlicens, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Med Skapande verksamhet får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt.
 Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
•    På vilka sätt kan skapande verksamhet främja barnets utveckling? 
•    Hur kan man som pedagog skapa intresse för skapande? 
•    Hur kan man arbeta med skapande verksamhet i förskola och skola?

Interaktivt och multimodalt 
Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, självrättande frågor och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen.
 
Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

  • Artikelnr: 51107950