Specialpedagogik 1, lärarhandl, andra upplagan

Specialpedagogik 1, lärarhandl, andra upplagan

Nyhet!
Av
Bok
Ej i lager
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Specialpedagogik 1, lärarhandledning innehåller lösningsförslag till elevbokens instuderingsfrågor, inspirerande lektionsförslag, övningar och uppgifter samt tips på länkar.

Med denna lärarhandledning får du ett gediget material som gör din undervisning enkel att planera, genomföra och bedöma.
 
Specialpedagogik 1, lärarhandledning:
• underlättar och sparar tid för dig vid planerings- och bedömningsarbetet
• innehåller ett gediget lärarmaterial som breddar och fördjupar din undervisning

  • Artikelnr: 51109497
  • Sidor: 150
  • Upplaga: 2.1
  • Utkommer: 2023-04-05
  • Utgivningsår: 2023
Specialpedagogik - läromedelsserie för Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg – nya möjligheter till flexibelt lärande

Tillgängliga och inkluderande läromedel som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, lärarhandledning, lärarwebb och ett komplett digitalt läromedel.