Ledarskap och organisation, digital, elevlic, 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Ledarskap och organisation är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasiets tvärvetenskapliga kurs med samma namn.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Ledarskap och organisation får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Detta är ett intresseväckande läromedel där författarna går igenom de klassiska beskrivningarna av ledarskap och organisation och kompletterar dessa med moderna tolkningar. Övningarna bidrar till att aktivera eleverna och bjuda in dem till självreflektion och observationer, bland annat av skolan som organisation och hur dess ledarskap utövas.

Interaktivt och multimodalt
Aktuella texter varvas med miniföreläsningar av författaren, Thomas Sewerin, som förklarar och förtydligar några av läromedlets modeller samt analyserar ett antal bilder ur ett ledarskapsperspektiv.  

Tester och övningar
Här finns självrättande övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Ledarskap och organisation innehåller ett lärarmaterial med case, provförslag och kommentarer till övningarna.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Ledarskap och organisation har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr: 40686497