Meta Energiteknik 1, instuderingsuppg, webb, lärarlic, 12 må

Meta Energiteknik 1, instuderingsuppg, webb, lärarlic, 12 må

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Meta Energiteknik 1 är ett läromedel för kursen Energiteknik 1. Läromedlet ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt industriellt och naturvetenskapligt perspektiv. Med Meta Energiteknik 1 ges eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet.


Meta Energiteknik 1 instuderingsuppgifter webb är ett komplement till den tryckta faktaboken. Webbens struktur följer den tryckta boken och till varje avsnitt finns olika slags övningar som hjälper eleven att förstå och arbeta med texten, både på enklare och på en mer utmanande nivå. Meta Energiteknik 1 instuderingsuppgifter webb innehåller övningar till både upplaga 1 och upplaga 2 av faktaboken.

Meta Energiteknik 1 instuderingsuppgifter webb i korthet:
• Innehåller övningar till både 1:a och 2:a upplagan av faktaboken. 
• Har ett tydlig industriellt och naturvetenskapligt perspektiv. 
• Ger eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet.

 

  • Artikelnr: 40684820