Context 2 Student's Web Individlicens 12 mån

Context 2 Student's Web Individlicens 12 mån

Tony Cutler
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Context är läromedel i engelska för gymnasieskolans högskoleförberedande program. Dessa är naturligtvis utformade efter Gy11. Context består av elevböcker, facithäften, cd-skivor, lärarhandledning och kompletterande elev- och lärarwebbar.

Context 2 Student's Web är elevernas komplement till Context 2 Main Book. Denna elevwebb inspirerar till självständiga studier. Här finns introduktionsfilmer, massor av interaktiva övningar och ljudfiler till texterna i boken. Mycket av materialet är kopplat till innehållet i huvudboken, men det finns också en mängd material som leder utanför boken, även friare övningar.

  • Artikelnr: 40674845