Viewpoints 1, elevwebb, individlicens 12 mån

Viewpoints 1, elevwebb, individlicens 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Viewpoints är en serie basläromedel gymnasiets kurser i engelska. För varje kurs finns elevbok, elevwebb, lärarwebb och digitalt läromedel.

Viewpoints 1, elevwebb är ett komplement till Viewpoints 1, elevbok (upplagor 1, 2 och 3). Elevwebben innehåller en mängd extraövningar som hjälper eleverna att befästa och fördjupa sin språkinlärning. Ljudfiler, engelsk-engelska ordlistor samt uppgifter som bygger på autentiskt material på nätet finns också med.
 
Viewpoints 1, elevwebb i korthet:
• elevens komplement till elevboken med ljudfiler och engelsk-engelska ordlistor
• extra språk- och färdighetsövningar för att befästa och fördjupa kunskaper
• extra hör- och läsförståelseuppgifter (Live listening och Live reading)
• bokens grammatikavsnitt i digital version, med förklaringar och övningar samt en del extra övningar

 

  • Artikelnr: 40674913
Om serien
Viewpoints – engelska för gymnasium och vuxenutbildning

Viewpoints – Engelska

Viewpoints är en omfattande läromedelsserie för gymnasium och vuxenutbildning som fungerar för alla elever, oavsett kunskapsnivå. Här finns fängslande texter som presenterar olika perspektiv från den engelskspråkiga världen. I serien finns läromedel för kurserna Engelska 5, 6 och 7. För varje kurs finns tryckt bok, elevwebb, lärarwebb och digitalt läromedel.

För dig som vill arbeta digitalt!

Med Viewpoints digitala läromedel får du kvalitetssäkrat innehåll och en hel rad smarta funktioner. 

  • Flexibelt läromedel som ger unika möjligheter till individualisering
  • Engagerande och varierande texter av olika genrer, t ex autentiska texter med tillhörande övningar
  • Inspelat ljud, ordlistor, länkar och övriga resurser som motiverar eleverna till fördjupning
  • Interaktiva övningar som hjälper eleverna att befästa och fördjupa sin språkinlärning
  • Viewpoints Live – samspel mellan läromedlets inbyggda innehåll och aktuellt material utanför läromedlet
  • Lärarmaterial med arbetsblad och prov, övningar baserade på nationella prov, yrkesinfärgade aktiviteter, idéer och underlag till projektarbete, bedömningsstöd, råd och lektionstips samt facit
  • En rad användningsbara funktioner och stöd för smart studieteknik

Lärobok + kompletterande webb

Elevwebbarna är elevernas komplement till de tryckta böckerna. Här finns en mängd extra övningar och test, med betoning på vokabulär, grammatik och förståelse, som hjälper eleven att befästa och fördjupa sin språkinlärning. Här hittar eleverna även ljudfiler, extra ordlistor, litteratur- och filmtips, samt länkar. Lärarwebbarna innehåller dessutom lärarstöd i form av extra arbetsblad, test, hör-, läs- och talövningar, facit, bedömningsstöd, råd, lektionstips och bilder. 

Viewpoints utvecklar elevernas engelska

Hur väcker vi elevernas engagemang och intresse till diskussion och läsning i engelska? Hur får vi dem att ta till sig grammatiken utan att den upplevs som tråkig? Med moderna texter av olika typer, varierande övningar och kreativ grammatik hjälper Viewpoints eleverna att utveckla sin engelska.