Kaos och kosmos

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Kaos och kosmos är ett läromedel i filosofi för gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Kaos och kosmos, Filosofi 1 täcker in hela det centrala innehållet för kursen Filosofi 1. Det är ett läromedel där de stora frågorna diskuteras. Det goda livet, den vetenskapliga metoden, språket och värdena. Fokus ligger på teorier, frågor och modeller som är väl förankrade i dagens samhälle, med nedslag och exempel i filosofer och i historien. 

Varje avsnitt har en inledande, tydlig sammanfattning och en genomgång av huvudlinjerna. Det gör det enkelt att få ett bra grepp om innehållet. Inledningen fungerar också utmärkt som repetition efter läsningen. Avsnittets genomgångar varvas sedan med konkreta repetitions- och diskussionsfrågor.

Kaos och kosmos behandlar ämnen i nutiden, ankrade i vår historia.

Kaos och kosmos, Filosofi 1 i korthet:
- Fokus på de stora frågorna
- Förankrat i dagens samhälle, med nedslag i historien
- De inledande översikterna konkretiserar och samlar avsnittets innehåll

  • Artikelnr: 51101750
  • Sidor: 284
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Kaos och kosmos – filosofi

Kaos och kosmos – för gymnasium och vuxenutbildning

Kaos och kosmos, Filosofi 1 täcker in hela det centrala innehållet för kursen Filosofi 1. Det är ett läromedel där de stora frågorna diskuteras. Det goda livet, den vetenskapliga metoden, språket och värdena. Fokus ligger på teorier, frågor och modeller som är väl förankrade i dagens samhälle, med nedslag och exempel i filosofer och i historien.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 16, 2021
Lektör Katarina Tavakol

[...] Bokens upplägg följer till punkt och pricka Skolverkets kursplan och är indelad tematiskt i fem ämnesavsnitt: existens och vetande, vetenskapsteori, värdefilosofi, modern filosofi och språkfilosofi. Varje avsnitt börjar med en översikt som tar fasta på centralt innehåll, frågeställningar och har en checklista som eleven efter genomläsning kan pricka av. Varje kortare textavsnitt har instuderingsfrågor för repetition och diskussion. Rubriker och underrubriker är frekventa för att göra texten lättöverskådlig. Samtida frågeställningar, exempelvis kring covid och genteknik, blandas med filosofihistorisk kontext. [...] 

Helhetsbetyg: 3/5