Navet Fordonsteknik  P

Navet Fordonsteknik P

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Med utgångspunkt från ämnes- och kursmålen har vi valt och konstruerat övningar som oftast baseras på praktiska arbetsmoment inom yrkesområdet. Övningarna är en viktig del av arbetet som ska leda till att eleven når ämnes- och kursmålen i kursen Fordonsteknik introduktion. Varje övning har en teoretisk del och en praktisk del.

Navet Fordonsteknik P innehåller den praktiska delen av övningarna i det digitala läromedlet Navet Fordonsteknik. Häftet innehåller instruktioner samt frågor eleven ska besvara under det praktiska arbetet.

I det digitala läromedlet finns den teoretiska delen av samma övningar, samt faktatexter och självtester. För att nå målen med övningen bör eleven göra både den teoretiska och den praktiska delen av övningen.

  • Artikelnr: 51102849
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2019
Navet – läromedel för fordons- och transportprogrammet

Navet

Navet är en läromedelsserie för kurserna Fordonsteknik – introduktion och Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Serien består av digitala läromedel som kan kompletteras med tryckta häften med praktiska övningar.

Mer om serien