PbT Verkstad, säkerhet och service
Prova

PbT Verkstad, säkerhet och service

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

PbT är en faktaserie för fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien, som tidigare bestod av tre faktaböcker, har reviderats efter de ändringar i kursplanen som trädde i kraft 2020, och kompletterats med en fjärde bok. 

Utvecklingen inom fordonsbranschen går snabbt. Det innebär att en bra grundutbildning är en mycket viktig faktor för att framgångsrikt kunna arbeta och utvecklas som fordonstekniker. PbT-serien präglas av att böckerna både förklarar teoretisk basfakta och principer, och beskriver hur modern teknik tillämpas i bilens olika system. Innehållet speglar den senaste personbilstekniken. 

PbT Verkstad, säkerhet och service ger en förståelse för verkstaden som arbetsplats. Boken behandlar grundligt arbetsmiljö och de risker som kan förekomma på arbetsplatsen, samt de lagar som reglerar detta. Den ger även viktiga kunskaper om kundbemötande och administration som behövs för att kunna bemöta kunden på ett professionellt sätt. Vidare ger den en gedigen genomgång av verkstadens utrustning samt kunskaper som behövs för att genomföra service och underhåll. 

PbT Verkstad, säkerhet och service kan användas för flera av kurserna på fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil, inte minst för Personbilar – verkstad och elteknik samt Personbilar – service och underhåll 1. 

Övriga faktaböcker i serien är: 
•    PbT Bromsar, kaross och chassi, 2:a uppl. 
•    PbT Motor och kraftöverföring, 2:a uppl. 
•    PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik, 2:a uppl
 

  • Artikelnr: 51108384
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2022
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en läromedelsserie utvecklad för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. Serien är anpassad efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

Mer om serien