PbT Inriktning personbil, digital, lärarlic, 12 mån
Prova

PbT Inriktning personbil, digital, lärarlic, 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

PbT Inriktning personbil är ett heltäckande digitalt läromedel för fordons- och transportprogrammets andra och tredje år. 
Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
PbT Inriktning personbil innehåller material för hela 12 kurser inom inriktningen personbil. Med PbT Inriktning personbil får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet har en tydlig struktur där faktatexter, den teoretiska delen av övningar och självtester varvas på ett pedagogiskt vis.
Tester och övningar 
I läromedlet finns gott om övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig innehållet. De teoretiska övningarna är upplagda i tre svårighetsnivåer. I första nivån är alla frågor självrättande. I andra nivån finns frågor uppdelade i två grupper. En med automatisk rättning och en där eleven skriver in svar som du sedan kan bedöma och ge återkoppling på. Tredje nivån kräver mer av analys och slutledningsförmåga. Eleven skriver in sina svar och du kan bedöma och diskutera dem med eleven.
Lärarstöd 
PbT Inriktning personbil innehåller lärarmaterial i form av kursprov, information och faktatexter, övningar och självtester, samt facit till den tryckta övningsboken Service och underhåll T. 
 
Personlig lärupplevelse 
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
I PbT Inriktning personbil har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr: 51104256
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en läromedelsserie utvecklad för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. Serien är anpassad efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

Mer om serien