Etnicitet och kulturmöten, elevbok
Prova

Etnicitet och kulturmöten, elevbok

Bok
Privatkund? Läs mer här

Etnicitet och kulturmöten är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Etnicitet och kulturmöten innehåller fem teman:
Kulturbegrepp
Kulturmöten i Sverige
Migration
Migrationspolitik
Den mångkulturella debatten

Etnicitet och kulturmöten är ett modernt läromedel som tar upp kursens centrala innehåll: olika etniciteter och kulturer i Sverige och andra delar av världen, migration och dess påverkan samt kultur- och migrationsdebatten i det mångkulturella samhället.
Etnicitet och kulturmöten besvarar frågor som: Vad är svensk kultur? Vilka kulturkrockar uppstår i dagens svenska samhälle? Varför migrerar människor? Hur arbetar man politiskt för att främja integrationen mellan olika kulturgrupper?

Etnicitet och kulturmöten i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• är ett modernt läromedel som tar upp kursens centrala innehåll

 • Artikelnr: 40678324
 • Sidor: 224
 • Upplaga: 1.9
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ av Etnicitet och kulturmöten
  Häftepos: 14119123
  Lektör: Magnus Öhrn

   

  Boken Etnicitet och kulturmöten är ett läromedel kopplat till kursen med samma namn som ges inom gymnasieskolan och kommunala vuxenskolan (100 p). Vart och ett av de fem kapitlen tar upp en punkt i kursens centrala innehåll. I det första kapitlet diskuteras kulturbegreppet, bl.a. i förhållande till etnicitet, nationalitet och religion. I nästa kapitel belyses olika kulturmöten i Sverige och i de två följande tas migrationen och migrationspolitiken upp. Det avslutande kapitlet ägnas åt den mångkulturella debatten. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och innehåller diskussions- och instuderingsfrågor. Boken är skriven i god pedagogisk anda, med effektiva exemplifieringar, ordförklaringar och, med tanke på ämnets natur, välavvägda formuleringar.